x

Aby skontaktować się z nami Napisz, lub zadzwońinfo@i-elektro.pl
Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieciowych, tj.: TN-S, TN-C, TN- CS, TT oraz IT, jedno- lub trójfazowych do 1 kV. Badania impedancji pętli zwarcia, rezystencji izolacji, skuteczności zerowania. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych pomiarów oraz częstą konieczność wyłączenia części lub całości badanych obwodów spod napięcia, termin oraz porę dnia ustalamy każdorazowo indywidulanie z klientem. Wykonane pomiary elektryczne potwierdzamy fachowo sporządzoną dokumentacją. Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty.

dom
Nasze usługi w zakresie pomiarów elektrycznych
  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar rezystancji uziemień i gruntu
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłącznika różnicowoprądowego
  • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych
  • pomiar natężenia oświetlenia
  • lokalizowanie tras kablowych

W przypadku wyników pomiarów elektrycznych niespełniających norm, na życzenie klienta dokonujemy naprawy i modernizacji instalacji. Pomiary elektryczne wykonujemy w domach prywatnych, firmach, obiektach handlowych, budynkach uzyteczności publicznej, placach budów i innych obiektach.i-elektro.pl

created by team: goVirtual.pl
multimedia
inteligetny